نسخه جدید سایت

نسخه جدید سایت شخصی جناب آقای دکتر هادی زارعی راه اندازی گردید.
ان شاا... به روزرسانی های این سایت بصورت مداوم و مستمر خواهد بود.