اول مهر

امروز اول مهر است و من یاد اون قدیما افتادم.

وقتی مدرسه می رفتم اول مهر برابر بود با پایان سه ماه 

استراحت مطلق و بازی و ... در تابستان. همیشه وقتی 

نزدیک اول مهر می شد احساس چندان خوشایندی نداشتم. 

واقعیتش همین امروز در سایت خبر آنلاین هم خواندم که 

اکثریت دانش آموزان از مدرسه رفتن راضی نیستند. 

مدارس کشور ما متاسفانه اصلا شاد نیستند و با کلاس های 

کوچک و غیراستاندارد شبیه زندان می باشند. 

البته زمانیکه دانشگاه رفتن شروع شد وضعیت خیلی فرق کرد. 

دانشگاه بخاطر آزادی های بیشتری که دانشجویان دارند اوضاع 

خیلی بهتر بود. چون اکثر مواقع معمولا هفته اول مهر هم خبری نبود.

و امروز که دیگر کل دوران تحصیل به انمام رسیده و مشغول کار 

هستم هیچ احساسی نسبت به مهر ندارم. یعنی امروزم هیچ

تفاوتی با هفته قبل ندارد...