پایان تعطیلات

تعطیلات نوروزی هم خیلی زود به اتمام رسید و از فردا باید کار و فعالیت را رسما شروع کرد. چقدر زود گذشت!! قدیم ها که مدرسه می رفتیم یکی از سخت ترین روزها، روز اول بعد از تعطیلات بود! ولی دیگر آن روزها گذشته و الان اتفاقا می خواهم زودتر بگذرد و برویم دنبال کارمان!!