سال 95 هم گذشت

سال 95 هم گذشت... اینقدر امسال سریع گذشت که اصلا نفهمیدیم 

چگونه گذشت... مثل همه سال های قبل...

امسال در مجموع سال خوبی بود. سالی بود که بالاخره تحصیلاتم در کلیه

 مقاطع دانشگاهی تمام شد. تحصیلاتی که بسیار سخت بود بویژه که 

مقطع دکتری را واقعا دوست داشتم هر چه زودتر تمام شود.

امسال سالی بود که خداروشکر شرکت تونست نمایندگی یک شرکت 

معتبر انگلیسی رو در زمینه صدور گواهینامه های ایزو اخذ کند و پنجره ای 

جدید به روی شرکت باز شود. امسال هرچند 6 ماهه اول سال چندان از 

نظر درآمدی مطلوب نبود ولی نیمه دوم سال واقعا عالی بود. خدایا خودت 

کمک کن که سال های پیش رو هم سال های پربرکتی باشه.

امسال سالی بود که با افراد جدیدی در داخل و خارج شرکت آشنا شدم 

که واقعا چیزهای زیادی را به من آموختند. از نظر من هرکسی می تونه 

چیزهای خوبی بهم یاد بده و تجربیاتم را افزایش بده. من همیشه با این 

دید به آدم ها نگاه می کنم.

سال 96 را باید بیشتر و بیشتر تلاش کنم. واقعیتش سالی که گذشت 

را برای خودم راضی کننده می دانم ولی برای یک کارآفرین هیچ سقفی 

وجود ندارد و پیشرفت برایش تمام شدنی نیست.

خدایا به امید تو...