محرم

این روزها که به محرم نزدیک میشیم لازم دیدم مواردی را بیان کنم.

یه هیات عزاداری نزدیک دفتر من درست کرده اند با نام نوکران حسین(ع) من دارم به این فکر 

می کنم که موسسان و اداره کنندگان این هیات چجوری فکر می کنند؟!!! آیا نمی دانند 

حسین(ع) نوکر نمی خواهد حسین(ع) ادامه دهنده راه می خواهد حسین(ع) متفکر می خواهد.

 اصلا حسین(ع) قبام کرد تا پیامش را به نسل های آینده منتقل کند نه اینکه نوکر بدون محتوا 

تربیت شوند...

توی محرم خیلی جالبه هر ساله تو ظهر عاشورا می بینم که این هیات ها بجای آنکه سر وقت 

نمازشان را بخوانند حسین(ع)حسین(ع) می کنند ولی نمازشان قضا می شود!!!

ای کاش کمی، فقط کمی هم تفکر می کردند...