اخذ نمایندگی انحصاری موسسه EQS انگلستان توسط شرکت مشاوران کاوش

اخذ نمایندگی انحصاری موسسه EQS انگلستان توسط شرکت مشاوران کاوش با نام EQS ایران را به کلیه اعضای محترم شرکت مشاوران کاوش تبریک می گویم.