گسترش فعالیت های شرکت-مشاوره ایزو


پس از موفقیت های شرکت مشاوران کاوش در زمینه تدوین طرح های توجیهی و

 مطالعات امکان سنجی، این شرکت به زودی وارد زمینه مشاوره و اخذ استانداردهای

 ایزو برای کلیه سازمان ها و شرکت ها خواهد شد. هم اکنون در حال مذاکره با یک

 نهاد معتبر بین المللی ارائه دهنده گواهینامه های ایزو هستیم تا ان شاا... به زودی 

نمایندگی آن را اخذ نماییم.