زیرشلواری!


چندروز پیش یکی از دانشجویان سابقم به دفترکارم آمد تا کمی در مورد پایان نامه اش 

کمک کنم دیدم طرف با زیرشلواری آمده (!!!) هیچی بهش نگفتم ولی واقعا یادش بخیر ما 

چجوری به استادامون احترام گذاشته و می گذاریم و دانشجویان ما...