چالش سود بانکی!


قضیه سود بانکی چندسالی است که به چالشی در داخل کشور و 

بویژه در صنعت بانکداری کشور تبدیل شده است. من واقعا نمی دانم 

که چرا قضیه ای که به راحتی می توان آنرا حل نمود اینقدر پیچیده

 شده است. به نظرم سود بانکی باید در یک فضای کاملا رقابتی شکل

 بگیرد و از تعیین نرخ های دستوری جدا باید خودداری کرد. همانظور

 که مستحضرید نرخ سود سپرده یکساله امسال 20 درصد تعیین گردیده

 است. وقتی نرخ سود بانکی بصورت دستوری تعیین می گردد رقابت 

در فضای بانکی کاملا از بین می رود و سرمایه های عموم مردم بجای

 اینکه در بانک سپرده گذاری شود به مسیرهای دیگری سوق پیدا میکند.

 ولی در صورتیکه نرخ سود بانکی از طریق رقابت بین بانک ها و موسسات

 مالی حاصل شود باعث بوجود امدن رقابت بین بانک ها و موسسات شده

 و قدرت حلاقیت و نوآوری را در بانک ها و موسسات مالی افزایش خواهد 

یافت. بانک ها با احداث واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و حتی 

ساخت مسکن می توانند نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور داشته 

باشند. این قضیه مشروط بر این است که بانک ها و موسسات مالی از 

بودجه خوبی برخوردار باشند. ولی متاسفانه اکنون بدلیل اینکه نرخ سود 

بانکی دستوری تعیین می گردد کاملا شاهدیم که بانک ها نقش بسیار 

منفعلی در اقتصاد کنونی کشور دارند.