چگونه یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ بانک ملی ایران اتفاق افتاد!


با گذشت چند روز از رخ دادن یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ بانک ملی 

ایران، هم اکنون فرصت خوبی است تا این اشتباه تاریخی بانک ملی مورد

 تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

بدون شک این اشتباه یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ صنعت بانکداری در 

کشور بود و تا سالهای سال تبعات آن دامنگیر بانک ملی خواهد بود. 

همانطوریکه شاهد هستیم بانک ملی بخاطر کم کردن 5 هزارتومان از 

حساب افراد مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفت و بسیاری از مردم 

پول های خود را از این بانک خارج نمودند که بطور ناگهانی این بانک

 بسیاری از سرمایه خود را از دست داد.

 در واکنش به این اتفاق، این بانک مجبور به عذرخواهی شد. ولی به نظرم 

این عذرخواهی با اشتباه دیگری این اشتباه را تشدید کرد. یعنی اینکه با 

وجود عذرخواهی حاضر نشد که بصورت کاملا داوطلبانه وجوه برذداشته 

شده که دراین مرحله حدود 26 میلیارد تومان بوده است را به حساب مردم 

برگرداند که این خود یک اشتباه بزرگ دیگر از سوی این بانک بود. لازم به 

ذکر است که هر چند بانک ملی این اجازه را به افراد داد که اگر می خواهند

 از این سرویس انصراف دهند می توانند پول خود را پس بگیرند ولی کاملا

 بدیهی است که این موضوع صورت مسئله را پاک نخواهد کرد. اگر مردم

 روزی هم یک پیامک از این بانک دریافت کنند مبلغ آن بیشتر از 3600 تومان

 در سال نخواهد شد ولی این بانک قصد دارد که علاوه بر 5 هزار تومان 

اولیه باز هم این مبلغ را از حساب افراد برداشت نماید که در سال

می شود 52 میلیارد تومان !!!

امیدوارم که این بانک مبلغ دوم را برداشت ننماید چرا که باز هم مرتکب

 اشتباه خواهد شد. اینجانب به عنوان یکی از کارشناسان مطالعات

 امکان سنجی و مستند سازی تجربیات معتقدم که این بانک با این

 اقدام عجیب سالهای سال پسرفت کرد!  و ارزش برند خود را از دست 

داد. همانطوریکه شاهد هستیم این بانک بعد از این اشتباه تاریخی

 فعلا دیگر هیچ گونه تبلیغاتی نمی کند چرا که می داند وقتی بخواهد

 شعار هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی می درخشد مورد 

تمسخر مردم قرار خواهد گرفت.

امیدوارم که صنعت بانکداری کشور از این اشتباه تلریخی درس عبرت بگیرد... 

ان شاا...